ВЭТГАВ ЯАТЛЬЭТЫ

Эчги въик, Украинак гым

К'энамайынлятык;

Мачыган нитгъэн маёлгын

Ванво въийылк'этык,

Ин'к'ун ынк'о ергыт, энмыт

Мэчынкы к'онпы льук,

Тан'валёмы Днепр-эрмэчьын

Э'йн'эльын имъэлюк

Эчги Украинаеквэ

Рейк'ыпыльыльэтгъэ

Эк'эльин мутлымул, -ынкы

Вытку тырэлк'утгъэ

Тырэюгъэ ынкъам этын

И'и'н траванлян'ын

Йылынво гымыгнотагты

Тэн'ычьын вагыргын.

Майынляплыткок, вутилгыт

К'ылгинэрмэквыткы.

Ынк'о гым ман'ыройыръык,

Торъечьамвагыргык,

Нытэн'ъэв к'энакетъотык

Кычьымветгаквыргык.

 

переклав Володимир Тинескін

Хостинг от uCoz