Кереес Сс

 лӱп калзам, јеримди
Бийик тҥд казыгар.
Кайран Украина јеримде,
Ак јалаҥда салыгар.
Учы крӱнбес јалаҥдар
Крӱнип јатсын кзиме.
Кӱркӱеген Днепрдиҥ
Кожоҥы тсин кксиме.
Украина јеримнеҥ
Кк талайга јетире
штӱлердиҥ канын ол
Агызып, анаар јетирзе,
Јалаҥдардаҥ, туулардаҥ
Айрылып, мен турарым.
Теҥериде кудайга
Кайып учуп чыгарым.
Кудайдыҥ бозогозына
Бажырып мен аларым.
Је ол йлрг јетире
Кудайды мен билбезим.
Сгимди јууп салала,
Кынјыны ӱзе тартыгар.
штӱлердиҥ каныла
Јайымды аластагар!
Оноҥ улу биледе,
Јаҥы, јайым биледе
Адымды ундып салбагар,
Јакшы ссл айдыгар.
 

переклав Лазар Кокишев

 

Хостинг от uCoz